Summer in Seoul – Prolog

For those who always believe in me, thank you…       Summer in Seoul – PROLOG     Dulu kalau aku tak begitu, kini bagaimana aku? Dulu kalau aku tak di situ, kini di mana aku? Kini kalau aku begini, kelak bagaimana aku? Kini kalau aku di sini, kelak di mana aku? Tak tahu […]